Hotline:
  • Hotline 0904 152 237
  • Tư vấn 024 3559 2626
Hỗ trợ
  • Hỗ trợ
Lượt truy cập
  • 2
  • 306
  • 1,538,617
FANPAGE
Video
Hiển thị

Khoai tây chiên Jacker

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị Bơ - mật ong.

Khoai tây chiên Jacker vị Bơ - Mật ong ( Honey Butter ) 160gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị pho mai.

Khoai tây chiên Jacker vị Pho mai (Cheese) 100g

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị hành chua.

Khoai tây chiên Jacker vị hành chua (Sour cream & Onion) 100gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thơm cay.

Khoai tây chiên Jacker - Vị Cay ( Hot & Spicy) 100gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thị nướng BBQ.

Khoai tây chiên Jacker - Vị BBQ 100gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị tự nhiên

Khoai tây chiên Jacker vị tự nhiên (Original) 100gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thịt nướng BBQ.

Khoai tây chiên Jacker vị BBQ 75gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị tự nhiên.

Khoai tây chiên Jacker vị tự nhiên (Original) 75gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị hành chua.

Khoai tây chiên Jacker vị Hành chua (Sour Cream & Onion) 75gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thơm cay.

Khoai tây chiên Jacker vị cay (Hot & Spicy) 75gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị hành chua.

Khoai tây chiên Jacker vị Hành chua (Sour Cream & Onion) 160gr

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị pho mai.

Khoai tây chiên Jacker - Vị Pho mai (Cheese) 160g

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị rau củ.

Khoai tây chiên Jacker - Vị Rau củ (Vegetable) 160g

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thơm cay.

Khoai tây chiên Jacker - Vị cay (Hot & Spicy) 160g

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị thịt nướng ( BBQ )

Khoai tây chiên Jacker - Vị BBQ 160g

Gọi để liên hệ giá

Snack ăn nhanh làm từ khoai tây hương vị tự nhiên.

Khoai tây chiên Jacker - Vị tự nhiên (Original) 160g

Gọi để liên hệ giá