• Tiếng Việt
  • English

Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp
Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

Tổng Kết Năm 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

Chào đón năm mới 2024, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp tự hào tổng kết một năm đầy thành công và đổi mới. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là dịp để tri ân đội ngũ nhân viên đã đồng hành cùng chúng tôi. Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Chặng Đường Phát Triển Đầy Ý Nghĩa của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp Hãy cùng nhau khám phá hành trình ấn tượng của chúng tôi trong năm vừa qua và những kế hoạch sáng tạo cho tương lai...

Tổng Kết Năm 2023: Hành Trình Vững Bước, Thành Công Đáng Kể

Kết thúc năm 2023, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp đã tự hào trở thành một trong những công ty cung cấp các sản phẩm tốt nhất tới thị trường với đa dạng các dòng sản phẩm như Trà Việt Anh, Khoai Tây Jacker, Bánh Kẹo Ba Đình,....Cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng chứng minh rằng chúng tôi đã đáp ứng được mọi mong đợi và đôi chút hơn nữa.

Trong chương trình tổng kết 2023 và tân niên 2024, Ban Giám Đốc công ty đã cùng đội ngũ nhân viên đã cùng nhau tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm 2023. Tuy năm 2023, là một năm thị trường có nhiều biến động do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế, nhưng nhờ sự thay đổi chiến lược phù hợp với thời đại mới của Ban Giám Đốc, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, chị, em nhân viên. Chúng tôi đã đạt được những kết quả tốt trong năm 2023. Chúng tôi đã đưa ra chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến quy trình làm việc linh hoạt hơn thông qua các ứng dụng và nền tảng công nghệ tiên tiến. Điều này không chỉ tối ưu hóa công việc mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

Nhân Sự - Đội Ngũ Năng Động và Tận Tâm

Đội ngũ nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp là nguồn sức mạnh chính. Trong năm vừa qua, chúng tôi rất tự hào về sự đoàn kết, sự sáng tạo và tinh thần làm việc chung. Chúng tôi đã xây dựng một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự phát triển cá nhân và chia sẻ thành công.

Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

 

Tân Niên 2024: Hành Trình Mới, Nguyện Vọng Lớn

Chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện Tân Niên tràn ngập niềm vui và sự đoàn kết. Đây sẽ là dịp để tất cả mọi người trong công ty có cơ hội tận hưởng không khí lễ hội, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm và tận thưởng cho một năm làm việc đầy cống hiến.

Chúng tôi sẽ trao giải thưởng và vinh danh những đóng góp xuất sắc. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ kế hoạch chiến lược cho năm 2024, nhấn mạnh những mục tiêu cụ thể và định hình tương lai cho sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hướng đến một tương lai năng động với những kế hoạch mở rộng, đổi mới và bền vững

Tổng Kết 2023 và Tân Niên 2024 - Hành Trình Phát Triển Năng Động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp

Năm 2023 là một chặng đường đầy ý nghĩa và thành công đối với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sự Nghiệp. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Năm mới 2024 là cơ hội để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển và cùng nhau xây dựng những thành công mới. Hãy cùng nhau hướng về tương lai lấp lánh

------------------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ NGHIỆP

Di Động : 0904.152.237

Hotline : 024.3559.2828

Website: https://sunghiep.com.vn/

Lazada: https://bom.so/PBf6s0

Shopee: https://shopee.vn/shop/326649055

Địa chỉ: 336 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tư vấn đặt hàng
icon0904152237
0947144981
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Thanh toán tiện lợi

Thanh toán tiện lợi

Khách hàng thân thiết

Khách hàng thân thiết

Sản phẩm mới

Tham khảo thêm

Tất niên năm 2023

Tất niên năm 2023

Cứ mỗi độ xuân về toàn thể anh chị em trong công ty lại ngồi cùng nhau nhìn lại kết quả kinh doanh trong năm qua.

    Bình luận
    Bình luận
    Gửi bình luận